+

USB C Cáp Nối Dài Nam Đến Nữ Loại C USB3.2 Gen2 Đầy Đủ Bộ Mở Rộng Dây Cho MacBook Pro Samsung s20 Xiaomi 11

USD 4.06USD 6.35

USB C Cáp Nối Dài Nam Đến Nữ Loại C USB3.2 Gen2 Đầy Đủ Bộ Mở Rộng Dây Cho MacBook Pro Samsung s20 Xiaomi 11

Description
Specification
+