+

STK621-220A

USD 15.48USD 20.10

STK621-220A

Description

ROYAL COMPONENTS

1

2

3

4

5_

6

STK621-220A_

STK621-220A.

STK621-220A..

STK621-220A...

 

 

STK621-220A

 

 

 

STK621-220A

Specification

Loại : Xem Điều hòa

cấp giấy chứng nhận : ROHS

Số mô hình : STK621-220A

ứng dụng : others

loại : Module

+