+

10 Chiếc ~ 50 Cái/lốc LTC3824IMSE LTCGZ MSOP10 Mới Ban Đầu

USD 12.88USD 14.00

10 Chiếc ~ 50 Cái/lốc LTC3824IMSE LTCGZ MSOP10 Mới Ban Đầu

Description

Specification

nguồn gốc : CN (Nguồn Gốc)

Số mô hình : LTC3824IMSE

ứng dụng : LTC3824IMSE

cấp giấy chứng nhận : LTC3824IMSE

Loại : Xem Điều hòa

loại : LTC3824IMSE

+